استراتژی جستجوی محلی

در ابتدا لیست کاملی از کلمات کلیدی مورد نظرتان آماده کنید، تعداد کلمات کلیدی در این لیست محدودیتی ندارد. تا جایی که می‌توانید از منابع مختلف مانند سایت‌های رقیب در یافتن ایده‌های مناسب برای کلمات کلیدی بهره بگیرید، غلط‌های املایی احتمالی را لحاظ کنید و عبارت‌های دو، سه و چهار کلمه‌ای را نیز در کلمات کلیدی خود بگنجانید. در بهینه سازی سایت یا همان سئو انتخاب کلمات کلیدی مناسب نقش بسزایی را ایفا می‌کنند پس زمان کافی برای این کار صرف کنید. لیست اولیه کلمات کلیدی شما می‌تواند در حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ کلمه و عبارت را شامل شود که برای تازه کاران می‌تواند مناسب باشد ولی اجازه دهید که در کنار هم این لیست را در حد امکان کوتاه کرده و کلمات کلیدی مناسب را از میان آنها انتخاب کنیم.